Vraziji-bazen

Vražiji bazen: Prirodni bazen na ivici Viktorijinih slapova

Od sredine augusta do sredine januara kada vodostaj rijeke Zambezi značajno opadne, duž ivice 128 metara visokih Viktorijinih slapova je moguće hodati, pa čak i plivati u prirodnom bazenu koji su turisti prozvali Vražiji bazen. Tokom nekoliko hiljada godina erozije u rijeci su se formirali mnogi bazeni, a jedan od njih je formiran na samom rubu vodopada. Da bi se došlo do bazena po... više

Generator zanimljivih činjenica

Gusari su jednom prilikom zarobili Gaj Julije Cezara i držali ga kao taoca 38 dana. Za njega su tražili otkupninu od 20 talenata zlata (Talent = tadašnja mjerna jedinica), a on im se nasmijao i rekao da očigledno ne znaju ko je on, te ih posavjetovao da zatraže 50 talenata. Kasnije je naredio da se sve i jedan gusar koji ga je zarobio pronađe i razapne na križu.

Izdvajamo

Nasumično odabrani postovi