Goethe | izreke i citati

“Mnoga se srca gube u opštem, samo se najplemenitije posvjećuje jednome.” Johann Wolfgang von Goethe

“Ah, najjača kušnja je bijeda. I najmudrije ribe glad tjera na udicu.”

“Beskoristan život je isto što i rana smrt.”

“Blago onom ko čisto poštenje u grudima nosi, Taj se nikad ne kaje ni za kakvu žrtvu.”

“Budi ljubavi dostojan ako želiš da budeš ljubljen.”

“Da bi čovjek ispunio sve ono što se od njega traži, mora sebe smatrati većim nego što jeste.”

“Demokratija ne trči, ali ona sigurnije stiže do cilja.”

“Jeste, ja sam samo bludeći putnik, gost i došljak na ovoj zemlji! A zar ste vi nešto više?”

“Ko je neupotrebljiv čovjek? Onaj koji ne zna ni zapovijedati ni slušati.”

“Ko mrzi žene, zapravo je prema njima galantniji od onoga koji ih voli; onaj ih, naime, smatra nesavladivima, a ovaj se još nada da će s njima izići na kraj.”

“Ko ne čini ništa za druge, ne čini ništa ni za sebe.”

“Kuje nas i oblikuje ono što ljubimo.”

“Lijepo je misliti, još ljepše znati, a najljepše je promatrati.”

“Ludaci su najštetniji lopovi! Ukradu vam raspoloženje i vrijeme”

“Ljepota obuzdava svaku srdžbu.”

“Ljubav je štapić za šetnju, prijateljstvo je batina za put.”

“Ljubav odoljeva vremenu koje sve otima.”

“Ljubav se isprva naziva povjerenjem.”

“Ljubiš li duboko samo jedno biće, činit će ti se i sva ostala dostojna ljubavi.”

“Mi zapravo znamo ako malo znamo. Sa znanjem raste i sumnja.”

“Misliti je lako, raditi teško, raditi slijedeći svoju zamisao najteža je stvar na svijetu.”

“Misliti je zanimljivije nego znati, ali manje zanimljivo nego posmatrati.”

“Mnoga se srca gube u opštem, samo se najplemenitije posvjećuje jednome.”

“Mnogo je lakše razabrati zabludu nego otkriti istinu. Zabluda leži na površini i s njom ćemo lako izaći nakraj. Istina počiva u dubini. Tragati za njom nije svačija stvar.”

“Mogla bi se roditi već odgojena djeca ako bi roditelji bili odgojeni.”

“Muškarac bi stvorio drugog muškarca, ako takav ne bi postojao, ali žena bi mogla da živi cijelu vječnost ne pomišljajući da stvori drugu ženu.”

“Najsretniji je, bio kralj ili seljak, ko pronađe mir u svojoj kući.”

“Najveće se teškoće nalaze ondje gdje ih ne tražimo.”

“Najveći čovjek uvijek ostaje dijete.”

“Naše strasti su prave ptice feniksi: kad stara izgori, iz njenog pepela se odmah diže nova.”

“Ne moramo posjećivati ludnicu da bi pronašli poremećene umove; naša planeta je umobolnica svemira.”

“Nema sunca bez svjetlosti, ni čovjeka bez ljubavi.”

“Nesreća oblikuje čovjeka i prisiljava ga da upozna samoga sebe.”

“Nezahvalnost je ipak oznaka slabih. Ja još nikad nisam vidio da je pravi čovjek nezahvalan.”

“Nikada ne smije čovjek, niti narod, misliti da je došao kraj. Gubitak posjeda lako nadoknadimo. Za druge gubitke nas utješi vrijeme. Samo jedno zlo je neizlječivo – ako narod sam digne ruke od sebe.”

“Nikad nije zaista ljubio onaj koji misli da je ljubav prolazna.”

“Ništa tako moćno, tako snažno ne otkriva čovjekovu narav kao smijeh.”

“Nijedna radost bez tuge ne biva!”

“Nježnim riječima žene, plemenit čovijek daleko se odvuče.”

“Ono malo što znam zahvaljujem svom neznanju.”

“Pametnom čovjeku ne događaju se sitne gluposti.”

“Plemenit čovjek privlači plemenite ljude i zna kako će da ih zadrži.”

“Podcjenjivati neprijatelja prije smrti je glupost, poslije pobjede podlost.”

“Podijeljena radost je udvostručena radost.”

“Prava radost prestaje s uživanjem.”

“Reci mi s kim se družiš pa ću ti reći ko si. Znam li čime se baviš, tad znam šta možeš postati.”

“Sa znanjem raste i sumnja.”

“Samo nas nedaće života uče da cijenimo dobar život.”

“Samo se nikad ne daj navesti na prepirku! Mudri upadaju u neznanje kad se prepiru sa neznalicom.”

“Slobodni ste ako vam je savjest čista.”

“Sretan je i velik zaista samo onaj koji ne mora ni vladati ni pokoravati se da bi mogao nešto biti.”

“Sretan je onaj kome je majka priroda dala ljepotu, jer ga ona svugdje preporučuje i on nigdje nije stranac.”

“Strasti su mane ili vrline, ali pojačane.”

“Svaka smjela ideja u početku izgleda kao ludost.”

“Svako želi biti neko. Niko se ne želi potruditi oko toga.”

“Svi ljudi bivaju u svojim nadama razočarani, u svojim iščekivanjima prevareni.”

“Teškoće rastu što se više približujemo cilju.”

“Uvijek imamo dovoljno vremena ako ga koristimo pravilno.”

“Vedrom se i svijet čini vedrim.”

“Za stado, svakako, nije dobro ako mu je pastir ovca.”

“Zlato kupuje glas gomile, ali ti neće pribaviti ni jedno jedino srce.”

“Izađi odmah u polje,
Počni da kopaš i da riljaš,
Kreći se sam sa svojom mišlju
Po jednom sasvim ograničenom krugu,
Hrani se jednostavnom hranom,
Živi sa stokom kao stoka i ne smatraj sramotom
Da sam đubriš njivu koju žanješ.
To je najbolje sredstvo, vjeruj mi,
Da do osamdesete ostaneš mlad.”

Preporučujemo: Sve izreke i citati koje smo do sada objavili

Pratite nas:

Moglo bi vam se svidjeti i...

Tagovano kao: ,