Indijske izreke i citati

“Kao što se dijamant može rezati samo s dijamantom, isto tako um se može pobijediti jedino umom.” Swami Sivananda

“Ako niste spremni da se mijenjate svakog trenutka, nećete nikada spoznati istinu.” Swami Vivekananda

“Ako zatvorite vrata svim manama, i istina će ostati vani.” Rabindranath Tagore

“Bistra rijeka razuma ne gubi svoju putanju u suhom pijesku navika.” Rabindranath Tagore

“Civilizaciju ne smijemo suditi i cijeniti na temelju toga koliku je moć ostvarila, već po tome koliko je u svojim zakonima i djelima izrazila ljubav prema čovjeku.” Rabindranath Tagore

“Cvijet sa tugom gubi latice, ali umjesto njih s radošću očekuje plod.” Rabindranath Tagore

“Čovjek je od oružja učinio svog boga. I kad oružje pobjedi, čovjek će ostati poražen.” Rabindranath Tagore

“Dovoljno je da ste ispunjeni ljubavlju. Ništa vam više nije potrebno.” Sathya Sai Baba

“Do istine možemo doći samo onda ako nam je data sloboda da griješimo.” Rabindranath Tagore

“Izaći iz granica naše senzibilnosti i naše mentalne predodžbe te postići beskrajnu slobodu, takvo je značenje besmrtnosti.” Rabindranath Tagore

“Imajte ljubavi za sve, jer na tom svijetu osim vas, nikoga nema.” Ramakrishna

“Jučer sam bio pametan. Stoga sam želio mijenjati svijet. Danas sam mudar. Stoga mijenjam sebe.” Chinmoy

“Kad je ljubav strijelu odapela i duboko u moje srce prodrla, sve su pore mog tijela klicale: Oh, moj dragane! Oh, dragi moj! Ne bijahu usne potrebne.” Kabir

“Kao misao, riječ i tijelo vi ste san; ono što uistinu jeste to je postojanje, svijest, blaženstvo.” Sathya Sai Baba

“Kao što se dijamant može rezati samo s dijamantom, isto tako um se može pobijediti jedino umom.” Swami Sivananda

“Kad postane životinja, čovjek je gori od životinje.” Rabindranath Tagore

“Ljubav se nikada ne rađa u zloj duši.” Muhamed Ikbal

“Mala istina nosi u sebi jasne vrijednosti; velika istina nosi u sebi veliku šutnju.” Rabindranath Tagore

“Mali pupoljak rastvara latice govoreći: O dragi svijete, nemoj uvenuti!” Rabindranath Tagore

“Ne ovisite o posuđenom znanju. To vas samo opterećuje, čini vas teškim, veže vas u lance, zarobljuje riječima, pa potpuno zaboravljate svoja krila i cijelo nebo koje je vaše. Ali okovani u lance religija i crkava i svetih pisama ne možete letjeti preko sunca u daleko plavo nebo; ne možete postati jedno sa svemirom.” Osho

“Nekoga potpuno imati najbolje je; ako to nije moguće, tada je najbolje da ga potpuno izgubimo.” Rabindranath Tagore

“Nema te poezije koja bi mogla da se vine do onih visina do kojih dopire ljubav.” Rabindranath Tagore

“Nesavršenstvo nije negacija savršenstva; konačnost ne poriče beskonačnost. To se samo cjelina iskazuje u dijelovima, to se beskraj otkriva u granicama.” Rabindranath Tagore

“Nije sreća u tome da se čini ono što se želi činiti, već u tome da se voli ono što se mora činiti.” Sathya Sai Baba

“Nijedan narod ne može se spasiti sam odvajajući se od drugih. Ili se spašavajmo zajedno, ili zajedno propadnimo.” Rabindranath Tagore

“Ništa lakše nego u ime vanjske slobode uništiti unutrašnju slobodu čovjeka.” Rabindranath Tagore

“Oni koji uče, ali ne primjenjuju svoju nauku slični su seljaku koji ore, a ne sije.” Rabindranath Tagore

“Ono što nam je potrebno da bismo bili slobodni jeste ljubav; ona ima snagu da s radošću nosi breme svijeta.” Rabindranath Tagore

“Ovaj je život mučna zbilja. Smiono prokrčite svoj put kroz njega, iako to može biti vrlo teško. Nije važno! Duša je jača.” Swami Vivekananda

“Pitagoru smatram velikim učiteljem i duhovnim vođom.” Rabindranath Tagore

“Rijeka može postati more, ali ona neće moći nikada postići da more bude dio nje same.” Rabindranath Tagore

“Svijete, kad umrem, sačuvaj u svojoj tišini samo dvije riječi za mene: Volio sam.” Rabindranath Tagore

“Samo ono što činimo iz ljubavi činimo slobodno, pa ma koliko patnje iz toga proizašlo.” Rabindranath Tagore

“Spavao sam i sanjao da je život radost. Probudio sam se i otkrio da je život služenje. Dao sam se na služenje i spoznao da je služenje radost.” Rabindranath Tagore

“Samo ljubav donosi vrtovima proljetni lahor, samo ljubav daje livadama cvjetne pupoljke; samo ljubav daje ribama bistre oči.” Muhamed Ikbal

“Samo od ljubavi uči zakone nadahnuća, jer ljubav u tvojoj duši otkriva sve kvalitete.” Muhamed Ikbal

“Samoća je pozitivna, samoća je zdrava. Užitak je biti svoj.” Osho

“Svi se pokoravamo zakonima da bi smo bili slobodni.” Charaka

“U ljubavi nestaju sve životne suprotnosti.” Rabindranath Tagore

“Vi ste tvorci svoje vlastite sreće. Sami sebi prouzrokujete patnju, činite dobro i nanosite zlo, i vi ste oni što zaklanjate oči rukama i govorite kako je tamno. Sklonite ruke i ugledajte svjetlost.” Swami Vivekananda

“Velika srca vole, mala traže da budu voljena.” Rabindranath Tagore

“Za mudru osobu cijeli je svijet učitelj, a za budalu je cjeli univerzum pun neprijatelja.” Charaka

“Zbog prohujale ljubavi život je bogatiji.” Rabindranath Tagore

“Zatvoriš li vrata svim pogreškama, zatvorit ćeš ih i istini.” Rabindranath Tagore

Preporučujemo: Sve izreke i citati koje smo do sada objavili

Pratite nas:

Moglo bi vam se svidjeti i...

Tagovano kao: ,