Ivo Andrić | izreke i citati

“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.” Ivo Andrić

“Ako hoćeš da znaš kakva je država i njena uprava, i kakva im je budućnost, gledaj samo da saznaš koliko u toj zemlji ima čestitih i nevinih ljudi po zatvorima, a koliko zlikovaca i prestupnika na slobodi. To će ti najbolje kazati.”

“Ako, sa krajnjim naporom, čovjeku koji stari pođe za rukom da se održi uredan i čist, to je sterilizovana čistoća apoteke a ne čistoća cvijeta.”

“Bolest je sirotinjska sudbina, ali i bogataška kazna.”

“Brak je u izvjesnim slučajevima strahovita zabluda s jedne strane, a strahovita prevara s druge strane.”

“Čovjeka ćete najbolje upoznati ako ga posmatrate kako se ponaša kad se nešto dijeli besplatno.”

“Čudno je, kako je malo potrebno da budemo sretni, i jos čudnije kako često nam baš to nedostaje.”

“Da je šutnja snaga, a govorenje slabost, vidi se po tome što starci i djeca vole da pričaju.”

“Dođu, tako, vremena, kada pamet zašuti, budala progovori, a fukara se obogati!”

“Dugi su i zamršeni računi i obračuni između onih koji imaju i ne daju i onih koji nemaju ništa do svojih potreba.”

“Dok god ima mraka, bit će i svanuća.”

“I vrline jednog čovjeka mi primamo i cijenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvatanjima i sklonostima.”

“Ima ljudi čiji je život tako dobro ispunjen da ni svojom smrću ne mogu da nas obeshrabe.”

“Ima u nekim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu da stvore i izmisle.”

“Imati veliku snagu, fizičku ili moralnu, a ne zloupotrijebiti je bar ponekad, teško je, gotovo nemoguće.”

“Ko dobro čini, od njega svako još više dobra očekuje.”

“Ljepša duša dublje jeca.”

“Ljubav, kad je iskrena i duboka, lako prašta i zaboravlja.”

“Ljudi često cijelog vijeka vuku za sobom obzire, kao lance, a na kraju vide koliko su nedostojni i nepotpuni.”

“Ljudi koji ne paze šta govore i ne vode računa kad šta govore ni pred kim govore, a mnogo više misle o tome kako izgledaju i kakav utisak ostavljaju dok govore, nisu ni prijatni ni korisni, i sa priličnom vjerovatnošću može se kazati da će cijeloga života biti i sebi i drugima nezgodni i teški. Ali, sa druge strane, ljudi koji samo na to paze i samo o tome vode računa, ni po čemu drugom nisu ništa bolji. Naprotiv. U ovom slučaju pravi put je zaista u sredini.”

“Ljudi koji sami ne rade i ne poduzimaju ništa u životu, lako gube strpljenje i padaju u pogreške kad sude o tuđem radu.”

“Ljudi male pameti rijetko se boje da ne budu dosadni.”

“Ljudi vole razgovore o padu i poniženju onih koji se suviše visoko uzdignu i polete.”

“Mnogi imaju neki nesvršen račun sa životom, ali pri tom život je uvijek njihov dužnik.”

“Mnogi postignu ono što su htjeli, a izgube sebe.”

“Možda je u početku bilo i drugih motiva, ali danas je glavni strah. Od straha su ljudi zli, surovi i podli, od straha su darežljivi, čak i dobri.”

“Najteže je čovjeku kad sam nad sobom osjeti samilost.”

“Nije najgore što sve prolazi, nego što mi ne možemo da se pomirimo s tom prostom i neizbježnom činjenicom.”

“Nisu svi ljudi tako hrđavi i kao što to hrđav čovjek misli.”

“Ništa ljude ne vezuje tako kao zajednički i sretno proživljena nesreća.”

“Onaj koji ne iznosi nježni cvijet svoje duše na vjetrove iskušenja, pa makar ga i cijela spasio i prenio do kraja, tome je kao da ga nikad nije ni imao.”

“Primitivni i ograničeni ljudi imaju razvijenu sposobnost nadanja. Kod umnih i darovitih ljudi ta moć je, čini mi se, manja.”

“Rana koja se krije, sporo i teško zacjeljuje.”

“Slabe i plašljive ljude strah nagoni da rade upravo ono čega se najviše boje.”

“Svi pravi životi su lijepi i teški.”

“Stradanje i grijeh se upotpunjuju kao kalup i nejgov odljevak.”

“Šta ne boli – to nije život; šta ne prolazi – to nije sreća.”

“Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo te događaje podnijeti, u dobroj mjeri zavisi od nas.”

“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”

“U zemlji mržnje najviše mrze onoga ko ne umije da mrzi.”

“Za one koji su nošeni mladošću i gonjeni željom, i dužina očekivanja i gorčina neizvjesnosti samo su sastavni dio velike slasti koju ljubav svakome obećava.”

“Zarazna je i razorna moć laži.”

“Zašto je od svih stvorova samo čovjeku dano da može da zamrzi svoj život?”

“Zvjezdanog neba i ljudskog srca nikad se čovjek neće moći nagledati.”

“Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo.”

“Životna snaga jednog čovjeka mjeri se, pored ostalog, i njegovom sposobnošću zaboravljanja.”

Preporučujemo: Sve izreke i citati koje smo do sada objavili

Pratite nas:

Moglo bi vam se svidjeti i...

Tagovano kao: ,