Izreke i citati o ljepoti

“Malo ih je obdareno da blistaju ljepotom, ali svako može biti ugodan.” Jonathan Swift

“Ako čovjek zaroni do dna naslade, iznijet će odande više šljunka nego bisera.” Honoré de Balzac

“Budite uvjereni da za sve što volite morate platiti određenu cijenu.” Agata Kristi

“Cilj odgoja je u tome, da tijelu i duši da svu ljepotu i potpunost koju mogu imati.” Platon

“Idealna ljepota za žapca je – žaba.” Voltaire

“Ko je lijep, utoliko je lijep jer ga promatramo; ali ko je lijep i dobar, uvijek će ostati lijep!” Sapfa

“Kuće su izgrađene da u njima živimo, a ne samo da im se divimo.” Francis Bacon

“Lijepi su lijepi samo zato što su okruženi ružnima.” Gustave Flaubert

“Lijepo je ono što nam godi, a da pri tome nemamo kakav interes.” Immanuel Kant

“Ljepota – kad je najmanje odjevena, najbolje je odjevena.” Francesco Petrarca

“Ljepota uvijek muškarcu i ženi donosi više problema nego koristi.” Niccolò Tommaseo

“Ljepota je otvoreno preporučeno pismo koje za nas unaprijed pridobiva srca.” Arthur Schopenhauer

“Ljepota je dubine površine.” Friedrich Hebbel

“Ljepota bez draži isto je što i udica bez mamca.” Ralph Waldo Emerson

“Ljepota nije u licu; ljepota je svjetlost u srcu.” Kahlil Gibran

“Ljepota je odlika tijela kako je vrlina odlika duše.” Ralph Waldo Emerson

“Ljepoti je kraj kada se pojavi intelektualni izraz. Intelekt ruši harmoniju lica. Onog časa kada neko počne da misli, sav se pretvara u nos.” Oscar Wilde

“Malo ih je obdareno da blistaju ljepotom, ali svako može biti ugodan.” Jonathan Swift

“Na prvi pogled u sjećanju se urezuju samo upadljive crte, kao pod olovkom karikaturiste.” Zilahi

“Najljepše građevine nisu namijenjene nekim korisnim ciljevima: jedan hram, primjerice nije kuća za stanovanje.” Arthur Schopenhauer

“Najljepši dio ljepote je onaj, koji slika ne može izraziti.” Francis Bacon

“Nema iznimne ljepote koja nema nečeg neobočnog u proporciji.” Francis Bacon

“Nema sumnje da genije traje duže nego ljepota.” Oscar Wilde

“Oko ljepote su uvijek ili mrak ljudske sudbine ili sjaj ljudske krvi.” Ivo Andrić

“Rijetko kad osjećamo dragost materinjeg jezika tako zanosno kao kad nam dopre do ušiju ispod tuđeg neba.” Goethe

“Tjelesna ljepota je nešto životinjsko ako iza nje nema razuma.” Demokrit

“Sretan je onaj kome je majka priroda dala ljepotu, jer ga ona svugdje preporučuje i on nigdje nije stranac.” Goethe

“Zlato može mnogo, a ljepota još više.” Filip Massinger

Preporučujemo: Sve izreke i citati koje smo do sada objavili

Pratite nas:

Moglo bi vam se svidjeti i...

Tagovano kao: , ,