Izreke i citati o mudrosti

“Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nježnost kukavnost. A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a šutnja neznanje.” Kahlil Gibran

“Bol potiče čovjeka da misli. Misao čini čovjeka mudrim. Mudrost čini život podnošljivim.” John Patrick

“Da bismo stekli, znanje moramo učiti; da bismo stekli mudrost, moramo primjećivati.” Marilyn vos Savant

“Da li je čovjek pametan, možete pogoditi po njegovim odgovorima. Da li je čovjek mudar, možete pogoditi po njegovim pitanjima.”  M. Manfuz

“Jedina prava mudrost je znati da ne znate ništa.” Sokrat

“Budala misli da je mudar, mudar zna da je budala.” William Shakespeare

“Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nježnost kukavnost. A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a šutnja neznanje.” Kahlil Gibran

“Ljudi nisu mudri u srazmjeri sa svojim iskustvom, već sa svojom sposobnosti da iskustvo prime.” Bernard Shaw

“Ljudi kažu da postoji mudrost glave i mudrost srca.” Charles Dickens

“Mudrost je kćerka iskustva.” Leonardo da Vinci

“Mudrost se osvaja patnjom.” Eshil

“Mudrost ne zahtijeva mnogo učenja.” Seneka

“Mudrost započinje u čuđenju.” Sokrat

“Mudrome više koriste neprijatelji, nego ludome prijatelji.” Baltasar Gracián y Morales

“Mudar čovjek oblikuje sebe, budala živi samo zato da bi umrla.” Frank Herbert

“Mudar čovjek s podjednakom mirnoćom prima pohvale i podnosi uvrede.” Konfučije

“Najmudriji je onaj koji uopšte ne misli da bi to mogao biti.” Nicolas Boileau

“Onaj ko poznaje druge je mudar, onaj ko poznaje samog sebe je prosvjetljen, onaj ko može pobjediti druge je jak, onaj ko je pobjedio samog sebe je svemoćan.” Lao Tse

“Ono što hoće, mudrac to traži u sebi. Prost čovjek to traži kod drugih.” Konfučije

“Potrebno je biti mudar da bi se razumjela mudrost. Muzika ne znači ništa, ako je publika gluha.” V. Lipman

“Samo se nikad ne daj navesti na prepirku! Mudri upadaju u neznanje kad se prepiru sa neznalicom.” Goethe

“Poslušnost je početak svake mudrosti.” Hegel

“Priroda nam je dala po dva oka i po dva uha a samo jedan jezik, da bismo mogli više gledati i slušati a manje govoriti, jer se nikad ne može reći toliko mudrosti koliko se može prešutjeti gluposti.” Konfučije

“Sve što znam naučio sam poslije tridesete.” Georges Clemenceau

“U školi patnje najbolje naučiš mudrosti.” Eshil

“Šutnja je san koji hrani mudrost.” Francis Bacon

“Tri puta vode do mudrosti: razmišljanje – ono je najplemenitije; odgoj – on je najlakši; i iskustvo: ono je najneugodnije.” Konfučije

“Znati mnogo stvari ne znači biti mudar.” Heraklit

Preporučujemo: Sve izreke i citati koje smo do sada objavili

Pratite nas:

Moglo bi vam se svidjeti i...

Tagovano kao: ,