Milan Kundera | izreke i citati

“Tamo gdje govori srce, nije pristojno da razum stavlja svoje primjedbe.” Milan Kundera

“Onaj ko ne misli na svoje tijelo postat će njegovom žrtvom.“

“Ali upravo onaj ko je slab mora umjeti biti jak i otići ako je onaj jak odveć slab da bi mogao povrijediti slaboga.”

“Ah, ne, ni jedna ljubav ne može preživjeti u šutnji.”

“Borba čovjeka protiv vlasti je borba pamćenja protiv zaborava.”

“Dvoje zaljubljenih, izolovani od ostatka svijeta, to je prelijepo.”

“Ljubav je čežnja za našom vlastitom izgubljenom polovicom.”

“Ljudi od svojih patnji bježe najčešće u budućnost. Zamišljaju na stazi vremena crtu iza koje sadašnjih muka više neće biti.”

“Ne možete mjeriti uzajamnu pažnju dvoje ljudi po broju riječi koje razmijene.”

“Osjećao sam kako mi se duša uvlači u se, kako se počinje povlačiti pred svim tim, i istovremeno sam s užasom ustanovio da iz tog okruženja nema kamo da se povuče.”

“Prijateljstvo je za mene bilo dokaz da postoji nešto jače od ideologije, vjere, nacije.”

“Rijeke teku vjekovima, a ljudske sudbine se odigravaju na obalama. Odigravaju se da bi sutra bile zaboravljene, a rijeke će teći dalje.”

“San je dokaz da fantazija, sanjarenje o onome što se nije dogodilo, spada u najosnovnije potrebe čovjeka.”

“Tamo gdje govori srce, nije pristojno da razum stavlja svoje primjedbe.”

“Tužna je jer se muškarci ne okreću za njom? Htio joj je reći: A ja? A ja? Ja koji te tražim na kilometarskoj plaži, ja koji izvikujem tvoje ime plačući i koji bih bio u stanju trčati za tobom po čitavu planetu?”

“Voditi ljubav sa ženom i spavati sa ženom su dva odvojena osjećanja, ono prvo je požuda, ovo drugo je ljubav.”

“Za dobro ovog svijeta nije potrebno da anđeli steknu prevlast nad vragovima (kako sam mislio dok sam bio dijete), nego da moć obiju strana bude približno izjednačena.”

Preporučujemo: Sve izreke i citati koje smo do sada objavili

Pratite nas:

Moglo bi vam se svidjeti i...

Tagovano kao: ,