Pod diskoteke koji pretvara pokrete plesača u električnu energiju

Slični kinetički podovi se već koriste za proizvodnju električne energije na nekim sportskim igralištima i atletskim stazama, a sada se i pokreti plesača pretvaraju u koristan izvor obnovljive električne energije!

Disko Energetski Podovi mogu biti bilo koje veličine i oblika. Svaka pločica ima vlastiti generator koji prikuplja i pohranjuje električnu energiju kada plesač stane na nju. Energija se zatim koristi za napajanje zvučnog sistema, light-show-a, LED svijetala u samom podu, ili za bilo koje druge potrebe diskoteke.

 Temple Night Club

Temple Night Club, San Fancico, je prvi kulb na svijetu koji je instalirao trajni Disko Energetski Pod

Svaka pločica Energetskog Poda stvara elektricitet tako što se pomjeri za oko 10 mm. Taj mali pokret aktivira generator, koji generiše do 35 W električne energije.

Nakon samo jedne noći plesa u klubu, pod je generisao dovoljno el. energije da u potpunosti zadovolji cijelu potrošnju diskoteke. Na taj način, smanjuje se cijena režija  i još bitnije, smanjuje se emisija štetnih stakleničkih plinova – plesom.

Pratite nas:

Moglo bi vam se svidjeti i...