Re:vizualizacija Njutnovog klatna

Teško je ostati ravnodušan i ne pasti u trans dok posmatarate umjetnost pod nazivom Asobi studenta Yasutoki Kariya. Kinetička struktura, čije ime u prijevodu sa Japanskog znači “igra”, prenosi svijetlo sa jedne sijalice na drugu, a kao inspiracija je poslužilo popularno Njutnovo klatno.

Nevjerojatno umirujuća audiovizualna instalacija oponaša poznatu stolnu ‘igračku’ koja dokazuje Njutnov treći zakon koji kaže da za svaku akciju postoji jednaka i suprotna reakcija. Međutim, umjesto da gledate srebrene kugle, imate priliku da vidite niz sijalica koje prenose el. eneriju iz jedne u drugu.

njutnovo klatno

njutnovo klatno

njutnovo klatno

Pratite nas:

Moglo bi vam se svidjeti i...