Stendhal | izreke i citati

“Sudbino, nisam budala; svi su sami za sebe u ovoj pustinji koju zovemo život.” Stendhal

“Čovjek se u ljubavi uči lagati.”

“Dobra knjga je događaj u mom životu.”

“Jedno je svojstvo genija u tome da njegova misao ne kroči putevima što ih je utrla gomila.”

“Laka slutnja kod ljubavnika – kobne sumnje u voljeno stvorenje.”

“Ljubav je izvanredan cvijet, ali treba imati hrabrosti da se ubere na ivici užasnog ponora.”

“Ljepota je obećanje sreće.”

“Ljubav stvara jednakost, ali je ne traži.”

“Ljubav je poput groznice: ona dolazi i odlazi, a volja na nju nema nikakav uticaj.”

“Mnogo je vrsta ljepote, kao što je mnogo vizija sreće.”

“Muškarca ponizi dužina osvajanja, dok za ženu znači slavu.”

“Ne znam tačno da li se u životu mogu voljeti dvije žene, ali sam siguran da se ne mogu voljeti dvije domovine.”

“Ništa nije zanimljivo kao strast, zato što je sve u njoj nepredviđeno i zato što je onaj koji u njoj učestvuje njena žrtva. Ništa nije tako plitko kao ljubav – ukus, u kojoj se sve računa, kao u svim prozaičnim poslovima života.”

“Sudbino, nisam budala; svi su sami za sebe u ovoj pustinji koju zovemo život.”

“Suviše pretjerana navika da se uživa sprječava rađanje ljubavi.”

“Riječ je data čovjeku da sakrije svoju misao.”

“Sva prava strast misli samo na sebe.”

“Tiranija javnog mišljenja (i to kakvog mišljenja!) je fatalna u malim Francuskim gradovima, isto kao i u velikim Američkim.

“U ljubavi se često sumnja u ono u što se najviše vjeruje. U svakoj drugoj strasti čovjek ne sumnja više u ono što je jednom dokazano.”

“Volim njenu ljepotu, ali se plašim njenog uma.”

“Zlo na svijetu ne prouzrokuju oni što kažu sve što znaju, nego oni koji kažu više nego što znaju.”

“Žena je moćna samo srazmjerno nesreći kojom može da kazni svog ljubavnika; a kada je čovjek samo sujetan, svaka žena je korisna, a nijedna nije neophodna; laskavi uspjeh sastoji se u tome da se žena osvoji, a ne da se zadrži.”

Preporučujemo: Sve izreke i citati koje smo do sada objavili

Pratite nas:

Moglo bi vam se svidjeti i...

Tagovano kao: ,