Zagonetni goli div kod Cerne Abbasa, Engleska

Na brežuljku kod sela Cerne Abbas, u Dorsetu, Engleska, nalazi se zagonetni lik diva. Goli div već stoljećima prkosi vjetru, kiši i čestim napadima moralista koji su više puta pokušali da ga zauvijek uklone zbog njegovog ispruženog polnog organa. Danas je div ograđen i zaštićen kao spomenik, a još od 18. stoljeća lokalni stanovnici obnavljaju linije svake godine.

Ocrtan kredom u brežuljku, ovaj div dužine 55 i širine 51 metar nikad nije otkrio svoje pravo porijeklo, a zbog nedostatka dokaza, stručnjaci pretpostavljaju da lik datira iz 18. stoljeća, s obzirom da postoje jasni dokazi da je tada kreiran, ili obnovljen. Pošto na južnoj obali Engleske ima još sličnih likova oslikanih na brežuljcima za koje se sigurno zna da su nastali još prije više od 2000 godina, pretpostavke su da je goli div nastao u periodu kad i ostali, ili u 18. stoljeću, vjerovatno kao neka vrsta šale.

goli-div-1

Prema jednoj praistorijskoj legendi, goli div je crtež pravog diva koji je nekoć uznemiravao ljude u blizini Dorseta, jeo ovce, uništavao usjeve i stalno izazivao nevolje. Jednog dana, nakon obilnog obroka div je zaspao na ovom brežuljku, a seljaci su iskoristili priliku i ubili ga, te na istom mjestu ocrtali njegovo tijelo.

Prema drugoj legendi, div predstavlja legendarnog Herkula. Herkul je često predstavljan kao goli div koji u jednoj ruci drži batinu, a u drugoj lavlje krzno. Sličan lik se može pronaći i u keramičkim krhotinama iz rimskog doba u vrijeme cara Komoda kada je Kult Herkula bio jako popularan (180. – 192.). Velike su šanse da je među rimskim vojnicima koji su u to vrijeme boravili u Britaniji bilo pripadnika ovog kulta čije su običaje mogli preuzei Kelti. Još jedan dokaz koji upućuje na Herkula su istorijska imena diva koja liče na ime antičkog junaka: Helith, Helis ili Heil.

Div kod Cerne Abbasa je postao važan dio lokalne kulture i folklora, a često se povezuje s plodnošću. Sa batinom koju drži u ruci div pokazuje prema Trendleru, malom bedemu iz željeznog doba gdje su se nekada davno obavljali obredi plodnosti.

Div kod Cerne Abbasa je postao važan dio lokalne kulture i folklora, a često se povezuje s plodnošću. Sa batinom koju drži u ruci div pokazuje prema Trendleru, malom bedemu iz željeznog doba gdje su se nekada davno obavljali obredi plodnosti.

 

Najpopularniji gorski divovi južne Engleske

Goli div nije jedini lik u Engleskoj ocrtan kredom na brežuljku. Pored njega postoje još mnogi crteži (uglavnom životinja), većinom ocrtani u blizini praistorijskih groblja i paganskih mjesta povezanih sa obredima plodnosti. Ovo su neki od najpopularnijih:

Bijeli konj kod westbury-ja je lik konja urezan u travnate brežuljke, a njegovo porijeko datira iz 18. stoljeća.

Bijeli konj kod westbury-ja je lik konja urezan u travnate brežuljke, a njegovo porijeko datira iz 18. stoljeća.

Veliki čovjek kod Wilmingtona je lik visok 70 metara, ocrtan kredom na zelenom brežuljku kod Wilmingtona. Zbog štapova koje drži u rukama jedni ga smatraju rimskim vojnikom, a drugi svetim Pavlom. Pošto se iz godine u godinu obnavlja, nemoguće je utvrditi kada je tačno nastao.

Veliki čovjek kod Wilmingtona je lik visok 70 metara, ocrtan kredom na zelenom brežuljku kod Wilmingtona. Zbog štapova koje drži u rukama jedni ga smatraju rimskim vojnikom, a drugi svetim Pavlom. Pošto se iz godine u godinu obnavlja, nemoguće je utvrditi kada je tačno nastao, iako neki dokazi upućuju da potječe iz mlađeg kamenog doba.

Bijeli konj kod Uffingtona je najdotjeraniji i najzagonetniji lik od krede. U 18. Stoljeću smatrali su ga anglosaksonskim spomenikom pobjede, a kasnije su ga povezali sa likom keltskog božanstva koje se pojavljivalo u liku konja. Dokazi upućuju da je ovaj lik star između između 2100 i 2600 godina.

Bijeli konj kod Uffingtona je najdotjeraniji i možda i najzagonetniji lik od krede. U 18. stoljeću smatrali su ga anglosaksonskim spomenikom pobjede, a kasnije su ga povezali sa likom keltskog božanstva koje se pojavljivalo u liku konja. Dokazi upućuju da je ovaj lik star između između 2100 i 2600 godina.

Bijeli konj kod Osmingtona je nastao 1808. godine, a predstavlja Georgea III, kralja Ujedinjenog Kraljevstva

Bijeli konj kod Osmingtona je nastao 1808. godine, a predstavlja Georgea III, kralja Ujedinjenog Kraljevstva koji je često boravio u ovoj regiji.

Bijeli konj kod Kilburna je nastao 1857. godine nakon što je jean lokalni stanovnik posjetio Bijeloj konja kod Uffingtona, te dobio inspiraciju da i on napravi sličnog.

Bijeli konj kod Kilburna je nastao 1857. godine nakon što je jedan lokalni stanovnik posjetio Bijeloj konja kod Uffingtona, te dobio inspiraciju da i on napravi sličnog.

Whipsnade Bijeli lav je 147 metara dugačak lik lava koji je nastao oko 1930-te godine, a njegova svrha je označavanje položaj Whipsnade biljnog i životinjskog parka.

Whipsnade Bijeli lav je 147 metara dugačak lik lava koji je nastao oko 1930-te godine, a njegova svrha je označavanje položaja Whipsnade biljnog i životinjskog parka.

Bijeli konj kod Folkestona je nastao 2003. godine, a dizajnirao ga je i izradio lokalni umjetnik Charlie Newington.

Bijeli konj kod Folkestona je nastao 2003. godine, a dizajnirao ga je i izradio lokalni umjetnik Charlie Newington.

Preporučujemo: Umjetnička djela u poljima riže

Pratite nas:

Moglo bi vam se svidjeti i...

Tagovano kao: ,