Carta marina: Najutjecajnija zbirka morskih čudovišta (16. stoljeće)

‘Carta marina et descriptio septemtrionalium terrarum ac mirabilium’ (Nautička mapa i opis sjevernih krajeva i čuda) je prva detaljna mapa i najutjecajnija zbirka morskih čudovišta u šesnaestom stoljeću, u sjeverozapadnom dijelu svijeta.

Mapu je u 16. stoljeću kreirao Olaus Magnus, švedski patriota, katolički svećenik i pisac kada je  doputovao u diplomatsku posjetu u ime švedske vlade u Rim, gdje je odlučio i ostati. Nakon što je proveo 12 godina crtajući mapu, ona je konačno prvi put tiskana u Veneciji 1539. godine i to na devet drvenih blokova (55×40) koji su se na kraju sastavljali u jednu cjelinu (1,70 m x 1,25 m).

Carta-marina-3

Do danas su preživjela samo dva primjerka ove karte. Jedan se nalazi u Bavarskoj državnoj biblioteci, a drugi u Uppsala sveučilišnoj biblioteci u Švedskoj.

Carta marina sadrži veliki broj morskih čudovišta, od kojih mnoga imaju imena, kao i detaljne opise na latinskom jeziku. Magnusova karta je također istorijski značajna jer se vizuelno bitno razlikuje od srednjovjekovnih slika, prikaza i opisa morskih čudovišta.

Carta-marina-4

Prema nekim istoričarima, čudovišta ucrtana na Carta marini su imala značajnu ekonomsko-političku ulogu, jer su odvračala ribare iz drugih zemalja da uđu skandinavske vode.

Carta-marina-1

Cijelu Carta marinu možete pogledati u velikoj rezoluciji ovdje.

Preporučujemo: Monstrorum Historia: Aldrovandusova knjiga maštovitih čudovišta

Pratite nas:

Moglo bi vam se svidjeti i...