Bosco Verticale, Prva vertikalna šuma na svijetu

Bosco Verticale nije jedini ‘zeleni’ građevinski projekat na svijetu koji integrira biljni život u svoje fasade, ali za razliku od mnogih, ovaj projekat ide jedan korak dalje.

Fascinantni novi par stambenih zgrada koji se zove Bosco Verticale trenutno se gradi u Milanu, Italija. Dizajn arhitekte Stefano Boerija, Bosco Verticale se tumačiti kao projekt za gradsko pošumljavanje koji doprinosi obnovi okoliša i urbane bioraznolikosti bez implikacija širenja grada na teritoriju”.

Boeri tvrdi da uključivanje stabala dodaje samo pet posto troškova gradnje, te je prijeko potrebni odgovor na širenje modernog grada. Ako bi ovi stanovi sa vrtovima bile individualne kuće, zahtijevale bi 50.000 kvadratnih metara zemljišta i 10.000 kvadratnih metara šume.

Bosco Verticale

U prvu vertikalnu šumu na svijetu, visoku 27 spratova, bit će smješten gotovo jedan hektar šumskih stabala, to jest nevjerojatnih 900 stabala, 5.000 grmova i 11.000 raznih biljaka.

Prekrivena biljnim životom, zgrada će pomagati u balansiranju zagađenosti zraka filtriranjem čestica prašine koja je prisutna u svim gradovima (Milan je jedan od najzagađenijih gradova u Evropi).

Svaki stan u zgradi imat će balkon sa zasađenim sa stabalima koja odgovaraju svim vremenskim uslovima. U toku ljeta, pružat će fantastičnu prirodnu hladovinu, a također i filtrirati zagađenje, a zimi će golo drveće omogućiti sunčevoj svjetlost da prodire u stanove. Navodnjavanje biljaka će se vršiti kroz ‘otpadne’ vode koje se nalaze u svim zgradama na svijetu.

Bosco Verticale je ‘zeleni’ projekat koji nije samo slovo na papiru, već i konkretni korak u smanjenju zagađenosti, rješavanju ugljičnog dioksida i stvaranju kisika.

Bosco Verticale

Bosco Verticale

Pratite nas:

Moglo bi vam se svidjeti i...

Tagovano kao: ,